social return
Social return kan, mits goed ingevuld, zonder extra personeel worden ingevuld.
Van een enkele kandidaat tot tientallen kandidaten met passende erkende opleidingen. Wij verzorgen de werving en selectie, maar ook de begeleiding en opleiding van mensen die langer dan 3 maanden niet aan het werk zijn. Lees meer over onze organisatie op deze pagina. Is extra personeel altijd noodzakelijk? Social return kan, mits goed ingevuld, zonder extra personeel worden ingevuld. Tientallen medewerkers van ons zijn dagelijks aan het werk zonder extra begeleiding van onze opdrachtgevers. Vanuit GreenFox krijgt elke kandidaat zijn eigen coach en ontwikkelmogelijkheden. Met de hulp van onze coaches en het goed selecteren van werkzaamheden zien wij dat er minimale begeleiding nodig is. Vaak kan het financieel ook kansen bieden om een deel van de werkzaamheden jobcarving uit te laten voeren door iemand vanuit social return. Voor welke aanbestedingen geldt het? De afgelopen jaren zien wij social return bijna bij elke aanbesteding voor werken en diensten boven 200.000. De hoogte kan verschillen per opdracht maar gaat veelal om 5% van de aanneemsom of loonsom. En voor welke doelgroepen? Iedereen die als werkzoekend ingeschreven staat bij het UWV Werkbedrijf, of die op een andere manier een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, komt in aanmerking voor social return.
Social return.
Met social return willen gemeenten de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt stimuleren. Bij het gunnen van een opdracht verplicht de gemeente het bedrijf om een percentage van de aanneemsom bijvoorbeeld 5 procent aan te wenden voor het bieden van werk aan mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
haarlem gemeente
ADSU: Social Return.
cursus social media
Social return Rotterdam.nl.
return return return return return. return return return return.: return return return return. return return return Rijnmond. Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam. schone Rotterdammers schoolverlaters scholingsfonds site. SLUITEN. Skills slag Social Social Social Social social social social Social sociale sociale social Social sociaal social sociaal-maatschappelijke social social social social sociale social social social sociale sociaal sociale social social social social social social socialreturn@rotterdam.nl. social Sneller Snel social
check backlinks
Bureau Social Return: sociaal gezicht van Dura Vermeer Dura Vermeer.
Naast mensen met een beperking vallen onder de doelgroep bijvoorbeeld ook 50-plussers, die tijdens de economische crisis hun baan verloren. Meer en meer ontpopt het Bureau Social Return zich bovendien als kenniscentrum op het gebied van arbeid en sociale zekerheid. Dat is prettig voor bijvoorbeeld projectleiders, die na één telefoontje weten hoe zij aan alle verplichtingen op dit terrein kunnen voldoen. Het draagt er allemaal aan bij dat Dura Vermeer ook op het gebied van duurzame werkgelegenheid een sociaal gezicht toont. Rotterdam Airportplein 21.
social media en marketing
Wat is Social Return on Investment? Social Return on Investment SROI: eisen aan leveranciers en afnemers Toolbox Inclusief.
In aanbestedingscontracten stond vaak een bepaling. 5% van de ingezette mensen moest afkomstig zijn uit de doelgroep banenafspraak, of een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Door onder meer het tijdelijke karakter was het voor de ingehuurde partijen vaak moeilijk om aan deze verplichting te voldoen. De laatste jaren kan de opdrachtnemer steeds vaker de SROI-verplichting invullen door deze voor een deel onder te brengen bij toeleveranciers en onderaannemers. Sommige overheidsorganisaties organiseren zelf de inkoop en verplichten opdrachtnemers te voldoen aan SROI-standaarden die zij aanhouden. Een voorbeeld is de gemeente Eindhoven. Die eist dat opdrachtnemers voldoen aan een bepaalde norm en gecertificeerd zijn door een externe partij. Een belangrijk discussiepunt is de vraag wie werkgever is van degenen die als social returners worden ingezet. Werkgevers die via SROI mensen aan werk helpen kunnen deze plaatsingen niet meetellen bij het voor hun afgesproken aantal. Degenen die via social return worden ingezet tellen immers mee bij de formele werkgever.
matras
Sociaal rendement Wikipedia.
Sociaal rendement Engels: social return is de aanduiding die in brede zin wordt gebruikt voor de maatschappelijke meerwaarde die met genomen of te nemen maatregelen wordt bereikt, zoals betere naleving van grondrechten en beginselen van gelijkheid en non discriminatie, en versterking sociale cohesie en solidariteit.
karcher
Social return Samen voor de klant.
De VNG liet een Handreiking" Social return VNG" maken, bestemd voor gemeenten die meer willen weten over Social return of hun Social return-beleid willen verbeteren. De handreiking schetst de mogelijkheden voor beleid, uitvoering, monitoring en regionale samenwerking. De publicatie is gebaseerd op ervaringen van en geleerde lessen door kleine en grote gemeenten.
wasmachine kopen
Samen sterk voor de samenleving met social return AW Groep.
Ingrid Doeswijk: Bij" AW Groep is er altijd plek voor social return medewerkers! Wilt u meer weten over hoe social return wordt ingezet bij AW Groep of kent u iemand die u graag via deze weg aan werk wilt helpen?
back
Social Return biedt kansen Camelot Europe.
De kansen van social return. Social return biedt mooie kansen. Zowel voor mensen die graag willen terugkeren in het arbeidsproces, als voor bedrijven en gemeenten. Door het op deze wijze creëren van extra arbeidsplaatsen, kan de doelgroep participeren naar vermogen waardoor er sprake is van extra productiviteit die anders onbenut zou blijven.
back
Social Return: Pilot Social return regio Tilburg. Corporaties WonenBreburg Tiwos Vieya en de Diamant-groep.
Social return in de praktijk: Monique de Jong is via Social return aan het werk op projecten van Bouwbedrijf van der Weegen, Heerkens en van Bavel groep en Bouwbedrijf Alphons Coolen. Casade trekt zich terug uit samenwerkingsverband Social Return regio Tilburg.
back

Contacteer ons

Resultaten voor social return