social return
Wij vullen uw social return verplichting in.
Toch is social return maatwerk en daardoor wordt per aanbesteding gekeken naar een proportionele en kwalitatieve gunning of eis. GreenFox Social Return werkt in diverse steden door heel Nederland en kan voor u in overleg treden met de social return afdeling van de betreffende stad om passende werkzaamheden te selecteren.
Social" return is de verantwoordelijkheid van iedereen" Publiek Perspectief.
Afspraken met betrekking tot social return zijn bedoeld om een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Karin van de Kerkhof is adviseur Social Return bij Driessen en ziet social return steeds belangrijker worden.
social media bureau amsterdam
Social return.
Met social return willen gemeenten de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt stimuleren. Bij het gunnen van een opdracht verplicht de gemeente het bedrijf om een percentage van de aanneemsom bijvoorbeeld 5 procent aan te wenden voor het bieden van werk aan mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Agency
Social return Samen voor de klant.
Werkgevers, vakbonden en VNG verenigd in de Werkkamer hebben in 2015 afspraken gemaakt over social return en het uitsluiten van stapeling van eisen. Zij stellen dat het belangrijk is dat er bij social return vooraf overleg plaatsvindt tussen marktpartijen en opdrachtgever.
dikke wol voor deken
Social Return Weener XL s-Hertogenbosch.
Neem contact op met Coördinator Social Return Joyce de Vaan. Bij aanbestedingen moet u een bepaald percentage van de opdrachtsom inzetten voor social return. Hiermee helpt u als opdrachtnemer van de gemeente s-Hertogenbosch werkzoekenden, arbeidsgehandicapten en jongeren aan een baan of stageplek.
babykaartjes
Kabinetstandpunt ten aanzien van social return bij het Rijk Kamerstuk Rijksoverheid.nl.
Ook wordt gemeld welke plaats social return krijgt in het inkoop en aanbestedingsbeleid van het Rijk. Social return betekent: het maken van een afspraak in aanbestedingen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk of werkervaring te helpen.
mini cooper gp te koop
Handreiking helpt bij uw beleid voor social return VNG.
Hoe kunnen gemeenten social return inzetten om sociale problematiek aan te pakken? De VNG liet een Handreiking social return maken, bestemd voor gemeenten die meer willen weten over social return of hun social return-beleid willen verbeteren. De handreiking schetst de mogelijkheden voor beleid, uitvoering, monitoring en regionale samenwerking.
soft
Adviespunt Social Return.
Heeft u een aanbesteding gegund gekregen van een semioverheidsinstelling uit het werkgebied van het Adviespunt Social Return? Het adviespunt adviseert u in dat geval kosteloos over het vormgeven van uw social return-verplichting. Adviespunt Social Return helpt semioverheidsinstelling die social return toe willen voegen aan hun inkoopopdracht in de regios Midden-Brabant, Noordoost-Brabant en Zuidoost-Brabant.
Instagram
Social return Swink webservices.
Wij voldoen hiermee ruimschoots aan de richtlijnen van de Participatiewet en zijn daarom bij uitstek in staat om samen met jou social return te creëren. Meer weten over het invullen van je social return? Vind je duurzaam inkopen en daarmee social return ook belangrijk?
artiesten
Social return on investment SROI Facilicom.
Omdat de aard van de operationele werkzaamheden van Facilicom Group goede kansen biedt aan mensen met een social return indicatie, bijvoorbeeld wajongeren of ww'ers, bieden we stages, werkervaringsplekken en concrete vacatures. We pakken dit serieus aan en streven naar een percentage van 5% social return on investment SROI.
social media definitie
Participatiewet en social return bij aanbestedingen PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden.
Bij leveringen geldt als uitgangspunt dat social return niet proportioneel is vanwege de lage arbeidscomponent van een dergelijke opdracht. Door inzet van social return worden extra werkervaringsplaatsen gecreëerd, bovenop de bestaande formatie van de opdrachtnemer. Social return ondersteunt zo het bestaande arbeidsmarkt en re-integratiebeleid.

Contacteer ons

Zoeken naar social return