social return
Social return: van verplichting naar meerwaarde.
En voor welke doelgroepen? Iedereen die als werkzoekend ingeschreven staat bij het UWV Werkbedrijf, of die op een andere manier een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, komt in aanmerking voor social return. Zorgt het voor marktverdringing? Wij zien social return als een optimalisatie van de arbeidsmarkt. In bijna alle beroepen is er sprake van jobcarving en/of functiedeling. Hierdoor kunnen bedrijven en overheidsinstanties efficiënter functioneren. Denk hierbij aan accountants, artsen, managers, notarissen, wethouders, etc. Bijna allemaal hebben ze ondersteuning bij hun werkzaamheden. Door die ondersteuning zijn zij productiever en worden de capaciteiten van iedereen optimaal benut. Social Return biedt de mogelijkheid om opnieuw naar uw organisatie te kijken. Hierdoor kan specialistisch werk opnieuw worden ingedeeld. Er is dan geen sprake meer van verdringing, maar eerder van ondersteuning van uw huidige werkzaamheden. Moeten er altijd mensen worden aangenomen? Opdrachtnemers krijgen als vertrekpunt mee dat zij minimaal 5% van de opdrachtsom moeten gebruiken. Toch is social return maatwerk en daardoor wordt per aanbesteding gekeken naar een proportionele en kwalitatieve gunning of eis. GreenFox Social Return werkt in diverse steden door heel Nederland en kan voor u in overleg treden met de social return afdeling van een stad.
Bureau Social Return: sociaal gezicht van Dura Vermeer Dura Vermeer.
Naast mensen met een beperking vallen onder de doelgroep bijvoorbeeld ook 50-plussers, die tijdens de economische crisis hun baan verloren. Meer en meer ontpopt het Bureau Social Return zich bovendien als kenniscentrum op het gebied van arbeid en sociale zekerheid. Dat is prettig voor bijvoorbeeld projectleiders, die na één telefoontje weten hoe zij aan alle verplichtingen op dit terrein kunnen voldoen. Het draagt er allemaal aan bij dat Dura Vermeer ook op het gebied van duurzame werkgelegenheid een sociaal gezicht toont. Rotterdam Airportplein 21.
social media cursus
Den Haag Regeling Social Return Den Haag: help werkzoekenden aan een baan.
In deze notitie vindt u de grondslag die de gemeente Den Haag aanhoudt voor het verwerken van gegevens van social return kandidaten, binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG. Notitie social return AVG Den Haag PDF, 1385, kB.
social media cursus
Ontdenk de voordelen van Social Return Werkreturn.
Maar ook Wajongers, WWBers, Nuggers niet-uitkeringsgerechtigden en andere uitkeringsgerechtigden behoren tot de doelgroep. Meestal wordt uit de aanbesteding duidelijk met welke doelgroep u te maken krijgt. Welke meerwaarde heeft social return on investment voor uw bedrijf? Dit is afhankelijk van de manier waarop u social return on investment binnen uw bedrijf implementeert. U geniet in ieder geval van deze voordelen.: U zet zich maatschappelijk in voor uw medemens.; Het levert publiciteit op. Het geeft u een maatschappelijk gezicht.; Het draagt bij aan de ontwikkeling van uw andere medewerkers.; Het zorgt voor diversiteit in uw organisatie en voor nieuwe inzichten.; U krijgt toegang tot een nieuw netwerk.; Het geeft SROI social return on investment door opname in uw bedrijfsvoering. Dit is nog maar een greep uit de voordelen van social return. Wilt u weten welke specifieke voordelen voor uw bedrijf gelden? Dan helpen wij u hier graag verder mee! Neem direct contact op. Waarmee kunnen we u helpen? Zoekt u een baan? Of zoekt u juist personeel? Heeft u vragen over social return of onze diensten? Neem gerust contact met ons op! 085 489 58 79. Wat kan ik met Werkreturn?
social media gebruik
Social return Samen voor de klant.
De VNG liet een Handreiking" Social return VNG" maken, bestemd voor gemeenten die meer willen weten over Social return of hun Social return-beleid willen verbeteren. De handreiking schetst de mogelijkheden voor beleid, uitvoering, monitoring en regionale samenwerking. De publicatie is gebaseerd op ervaringen van en geleerde lessen door kleine en grote gemeenten.
haarlem gemeente
Het Klussenteam Social Return. Het klusteam is ontstaan uit het idee om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven deze afstand te verkleinen.
Home Het Klussenteam Social Return. Meer Het Klussenteam Social Return. Het Klussenteam Social Return. Het Klussenteam Social Return. Het klusteam is ontstaan uit het idee om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven deze afstand te verkleinen.
begrafenis
Social Return.
Ook inwoners die wat minder makkelijk aan het werk kunnen komen vanwege leeftijd, opleiding of beperking. Er zijn al veel bedrijven die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben. Ook de gemeente draagt bij aan het creëren van werkgelegenheid voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit heet Social Return on Investment SROI. Wie vallen er onder Social return on Investment? Iedereen die langer dan drie maanden uit het gewone arbeidsproces is, valt onder de doelgroep voor SROI.
cursus social media
Social return.
Met social return willen gemeenten de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt stimuleren. Bij het gunnen van een opdracht verplicht de gemeente het bedrijf om een percentage van de aanneemsom bijvoorbeeld 5 procent aan te wenden voor het bieden van werk aan mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
vpn
Social return.
Daar worden wij en zij vrolijk van. Kortom: Social Return On Investment SROI is altijd win-win. Voor en door elkaar. Bij SROI maken wij als opdrachtnemer afspraken over het leveren van een maatschappelijke bijdrage in de sloopopdracht. Hierbij streven we naar een inzet van tenminste 5% van de loonsom ten behoeve van social return.
marketing social media
Social Return On Investment SROI Code Verantwoordelijk Marktgedrag.
Social Return On Investment SROI. Steeds vaker nemen opdrachtgevers in hun offertevraag of aanbestedingsprocedure social return on investment SROI op. Dit wordt versterkt door de inwerkintreding van de Participatiewet en de eisen die aan ondernemingen worden gesteld t.a.v. het aantal arbeidsgehandicapten in het bedrijf.
wilgentenen schutting
Handboek Social Return.
Social return kan dus net zo goed worden meegenomen in bijvoorbeeld een aanbesteding voor opvangtehuizen voor daklozen, alsook in een aanbesteding voor een dijkbeschermingsprogramma.De mogelijkheden om social return mee te nemen zijn overigens wel groter bij opdrachten voor werken en diensten dan bij opdrachten voor leveringen.
bitcoins verkopen voor euro

Contacteer ons

Op zoek naar social return?