social return
Bureau Social Return: sociaal gezicht van Dura Vermeer Dura Vermeer.
Naast mensen met een beperking vallen onder de doelgroep bijvoorbeeld ook 50-plussers, die tijdens de economische crisis hun baan verloren. Meer en meer ontpopt het Bureau Social Return zich bovendien als kenniscentrum op het gebied van arbeid en sociale zekerheid. Dat is prettig voor bijvoorbeeld projectleiders, die na één telefoontje weten hoe zij aan alle verplichtingen op dit terrein kunnen voldoen. Het draagt er allemaal aan bij dat Dura Vermeer ook op het gebied van duurzame werkgelegenheid een sociaal gezicht toont. Rotterdam Airportplein 21.
social media en marketing
Het Klussenteam Social Return. Het klusteam is ontstaan uit het idee om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven deze afstand te verkleinen.
Home Het Klussenteam Social Return. Meer Het Klussenteam Social Return. Het Klussenteam Social Return. Het Klussenteam Social Return. Het klusteam is ontstaan uit het idee om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven deze afstand te verkleinen.
https://keyboost.vlaanderen/backlinks/
Social Return Noorderbrug Maastricht.
Er zijn daarom haalbare doelstellingen afgesproken waarbij binnen het project door Strukton en onderaannemers mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden ingezet. Over Social Return. Via Social Return krijgen werkzoekenden een steuntje in de rug en de kans om betaalde werkervaring op te doen.
ibc
Social return Mogelijkheden DZB Leiden.
De gemeente past Social Return toe bij opdrachten tot het uitvoeren van werken, het verlenen van diensten en het doen van leveringen. Daarbij wordt rekening gehouden met onder andere de situatie op de arbeidsmarkt, de omvang van de aanbesteding, het draagvlak voor Social Return, het type werkzaamheden bij de opdrachtnemer, de beschikbaarheid van geschikte kandidaten en de ervaring die de gemeente en opdrachtnemers hebben opgedaan met Social Return.
tilroy.com
WSD-Groep: Adviespunt Social Return.
Home Social return en MVO Adviespunt Social Return. Adviespunt Social Return. Social return is het door de overheid en semi-overheid stellen van sociale inkoopvoorwaarden aan de opdrachtnemer met als doel werkgelegenheid te bevorderen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Social Return biedt kansen Camelot Europe.
De kansen van social return. Social return biedt mooie kansen. Zowel voor mensen die graag willen terugkeren in het arbeidsproces, als voor bedrijven en gemeenten. Door het op deze wijze creëren van extra arbeidsplaatsen, kan de doelgroep participeren naar vermogen waardoor er sprake is van extra productiviteit die anders onbenut zou blijven.
Social Return voor Werkgevers in Gelderland Wat is Social Return.
Om bij Social Return goede resultaten te boeken, is het van belang dat een opdrachtgever tussentijds inzicht heeft in de Social Return inzet van de opdrachtnemer werkgever. Dit betekent dus dat de werkgever aan de opdrachtgever gemeente verantwoordt wat hij heeft gedaan in het kader van Social Return.
Social return.
Met social return willen gemeenten de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt stimuleren. Bij het gunnen van een opdracht verplicht de gemeente het bedrijf om een percentage van de aanneemsom bijvoorbeeld 5 procent aan te wenden voor het bieden van werk aan mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Wat is Social return SROI? PSO Nederland.
Dit wordt ook wel Social return of SROI social return on investment genoemd. Social return wordt meestal opgenomen in de vorm van een contracteis en is dan niet vrijblijvend, anders gezegd: de opdrachtgever verplicht de opdrachtnemer om een bepaald deel van de aanneem/opdrachtsom of subsidiebedrag te besteden aan de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor de duur van de opdracht.
Sociaal inkopen en Social Return Gemeente Amsterdam.
Er zijn tal van mogelijkheden voor bedrijven om iets te betekenen voor Amsterdam en haar burgers. Wilt u meer informatie, inspiratie of een adviesgesprek over social return of sociaal inkopen? Neem dan contact met ons op via social.return@amsterdam.nl. Lees wat er mogelijk is.:

Contacteer ons

Resultaten voor social return