mvo
mvo - Social return Onze werkwijze Nieuws Vacatures Over ons Contact.
Bij elke aanbesteding voor werken en diensten boven 200.000 is het verplicht social return mee te nemen in de aanbesteding. Het vertrekpunt is om bij deze aanbestedingen gemiddeld 5% van de aanneemsom, of 10% van de loonsom in te zetten voor het creëren van werkgelegenheid.
Duurzaamheid De Nederlandsche Bank.
Ga naar het zoekveld. Maatschappelijk verantwoord ondernemen MVO sluit aan bij de missie van DNB. Als centrale bank, toezichthouder en resolutie-autoriteit maakt DNB zich immers sterk voor financiële stabiliteit en draagt zij daarmee bij aan duurzame welvaart in Nederland. We zetten hierbij in op twee themas.
mkb servicedesk
Maatschappelijk verantwoord ondernemen PostNL.
Duurzaam en verantwoord. PostNL wordt iedere dag duurzamer. Als grootste post en pakkettenbedrijf van de Benelux zijn we ons sterk bewust van de impact die we op de wereld om ons heen hebben en kúnnen hebben. We verbinden mensen met elkaar, via post, pakketten en informatie.
duurzame producten
Zes tips voor het succesvol inzetten van MVO-activiteiten SWOCC.
Lukt het je als organisatie om een match te creëren tussen je MVO-activiteiten en de organisatie én deze match duidelijk te communiceren, dan zal dit een sterk en consistent verhaal opleveren. En op die manier wordt MVO daadwerkelijk een succesverhaal!
mkb servicedesk
Duurzaamheid en MVO Over GVB.
Over GVB / Organisatie / Duurzaamheid en MVO. Duurzaamheid en MVO. Groen en trots. Maatschappelijk verantwoord ondernemen MVO is belangrijk voor GVB. Zo werken we aan nóg duurzamer vervoer en dragen we actief bij aan maatschappelijke initiatieven. Trotse Amsterdamse werkgever.
iso certificering 27001
Maatschappelijk verantwoord ondernemen Beheer.
Dat is een continu verbeterproces. MVO geeft bedrijven tal van nieuwe kansen. Want duurzame ontwikkeling vraagt om nieuwe innovaties in producten en processen en creëert nieuwe markten. Nederland internationaal toonaangevend. Het Nederlandse bedrijfsleven is internationaal toonaangevend op het gebied van MVO.
bhv plan
MVO in de praktijk FrieslandCampina.
FrieslandCampina is lid van of neemt actief deel aan een groot aantal overleg organisaties: soms met alleen een lidmaatschap, vaak ook met actieve samenwerkingen en convenanten. Onderstaand een greep uit onze activiteiten: MVO in de praktijk. Vlogs Duurzaamheid op het boerenerf.
hoeveel kan ik lenen hypotheek ing
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen door Securitas Securitas.
MVO Prestatieladder niveau 3 per maart 2015. De MVO Prestatieladder maakt het mogelijk om, geïnspireerd door de ISO 26000 richtlijn een MVO managementsysteem te certificeren. De certificering op niveau drie betekent dat Securitas voldoet aan het algemeen haalbare niveau voor de branche.
expert
Maatschappelijk verantwoord ondernemen MVO Amnesty International.
In Nederland zijn sinds eind jaren 1990 de beginselen van MVO door steeds meer bedrijven aanvaard. De overheid stelt zich op het standpunt dat MVO vooral een vrijwillige keuze van bedrijven moet zijn en stelt zich terughoudend op bij het voorschrijven van normen en maatregelen, met uitzondering van een steeds gedetailleerder regelgeving met betrekking tot effecten voor het milieu.
soorten marketing
Wat is MVO?
MVO Netwerk Beton. MVO Netwerk Brancheorganisaties. MVO Netwerk Food Agribusiness. MVO Netwerk Toerisme. MVO Netwerk Zorg. Wat is MVO? Het ontstaan van MVO. De belangrijkste concepten rond MVO. Twaalf misverstanden over MVO. Aan de slag. Winst is een middel, geen doel.
seo quickscan
MVO VETOS dealers gespecialiseerd in Toyota.
Wij dragen ons steentje daar aan bij door niet alleen te voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van Milieu, maar ook invulling te geven aan de onderwerpen die in onze eigen merkvereniging zijn opgesomd als onderdeel van MVO en welke verder gaan dan wat de wetgever nu eist.
wat kan ik lenen hypotheek ing

Contacteer ons

Meer resultaten voor mvo