social return on investment bij aanbestedingen
Social Return: voorsprong op de arbeidsmarkt.
Toch is social return maatwerk en daardoor wordt per aanbesteding gekeken naar een proportionele en kwalitatieve gunning of eis. GreenFox Social Return werkt in diverse steden door heel Nederland en kan voor u in overleg treden met de social return afdeling van de betreffende stad om passende werkzaamheden te selecteren.
WSP Parkstad Social return werkt voor iedereen beter.
De belangrijkste voordelen zijn.: Voorkeurspositie bij de overheid. Overheden en instellingen stellen social return regelmatig als voorwaarde bij gunningen en aanbestedingen. Door personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten in uw organisatie creëert u een voorkeurspositie.
voordelige persoonlijke lening
Den Haag Social Return bouwblokken.
Belangrijke uitgangspunten Social Return. Social Return is een uitvoeringsvoorwaarde bij gemeentelijke inkoop. Social Return kan worden toegepast op in principe alle aanbestedingen: diensten en werken, maar ook leveringen en subsidies. Social Return is maatwerk: werkplekken hebben de voorkeur, maar ook activiteiten gericht op arbeids of maatschappelijke participatie van de bouwblokkendoelgroepen kunnen in samenspraak met het Werkgeversservicepunt worden gehonoreerd.
plankdragers
Social Return Gemeente Amsterdam.
Platforms en initiatieven. Sociale firma's' in Amsterdam: wat is er te koop en bij welke firma's.' Buy Social: platform voor sociaal inkopen. Maex: initiatieven in Amsterdam bekijken en aanmelden. Lees twee inspirerende voorbeelden.: Colt over de weg naar social return succes.
wat is content marketing
Social return on investment: Werklozencarrousel Divosa.
Gemeenten in de regio Noord-Holland Noord hebben samen met opdrachtnemers een methode ontwikkeld om social return on investment SROI effectief in te zetten bij aanbestedingen. Belangrijk kenmerk hiervan is dat per aanbesteding in overleg met opdrachtgever en opdrachtnemer wordt bepaald hoe SROI wordt ingevuld; bijvoorbeeld door mensen met een werkloosheids of bijstandsuitkering in te zetten maar ook door stage of leerwerkplekken voor jongeren.
whirlpool
Social Return AanbestedingsCafe.
De overheid wil bij aanbestedingen dat bedrijven een vast percentage meestal 5% van de opdrachtsom aan social return besteden. Dit kan door mensen uit de doelgroep een arbeidsplaats te bieden. Ook het bieden van leer en werkplekken, trainingen of opleiding aan deze mensen behoren tot de mogelijkheden. Meerwaarde voor het bedrijf. De meerwaarde van social return voor het bedrijf.: het levert publiciteit op en een maatschappelijk gezicht.; het biedt medewerkers de mogelijkheid zich te ontwikkelen.; brengt diversiteit in de organisatie.; het biedt mogelijkheden in contact te komen met een nieuw netwerk.; het opnemen van social return on investment levert rendement op.;
nilfisk veegmachine
Social return Arbeidsmarkt Speerpunten Bouwend Nederland.
Meer ruimte voor beroepsvoorlichting over bouw in Leidschendam-Voorburg. Bestektekst Social return on investment. 22 december 2014. Dit document omvat de intentieverklaring voor het ontwerpen van een bestektekst en de uiteindelijke bestektekst zelf, met voorwaarden en voorschriften van toepassing. Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra. 09 september 2013. Opdrachtgevers van bouw en infraprojecten stellen bij aanbestedingen in toenemende mate eisen op het gebied van werkgelegenheid voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.
slotenmaker den haag
Social return VNG.
Rotterdam maakt werk van social return. De gemeente Rotterdam vraagt ondernemers in aanbestedingen om 5 tot 50 procent van de aanbestedingssom te besteden aan social return. Het onderhoud van de groenvoorziening is de eerste grote aanbesteding waarin dit is opgenomen. VNG-nieuwsbericht 24 februari 2012. Handleiding social return bij gemeenten.
SROI bij leveringen disproportioneel Ten Holter Noordam advocaten.
Deze verplichting tot social return on investment de SROI-verplichting wordt door marktpartijen vaak als een last ervaren, zeker bij opdrachten waarbij maar weinig arbeid komt kijken. De Commissie van Aanbestedingsexperts geeft in een recent advies een aantal interessante gezichtspunten die meewegen bij de vraag of een aanbestedende dienst bij een levering een SROI-verplichting mag opleggen.
SROI Wassen Zonder Water.
Wat is social return? Voor Social Return of Social Return on Investment SROI bestaan meerdere definities en is vaak meerdere uitleg mogelijk. Binnen het kader van onze stichting en dienstverlening verstaan wij onder Social Return het begrip dat de overheid hanteert.: Social Return afspraken hebben als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wordt als onderdeel bij aanbestedingen verplicht gesteld.
Social Return: voorsprong op de arbeidsmarkt.
Voor welke aanbestedingen geldt social return? Bij elke aanbesteding voor werken en diensten boven 200.000 is het verplicht social return mee te nemen in de aanbesteding. Het vertrekpunt is om bij deze aanbestedingen gemiddeld 5% van de aanneemsom, of 10% van de loonsom in te zetten voor het creëren van werkgelegenheid.

Contacteer ons

Meer resultaten voor social return on investment bij aanbestedingen