return of investment
Return on Investment ROI Definition Example InvestingAnswers.
Return on investment ROI measures the gain or loss generated on an investment relative to the amount of money invested. ROI is usually expressed as a percentage and is typically used for personal financial decisions, to compare a company's' profitability or to compare the efficiency of different investments.
waterontharder
Return on investment ROI de betekenis volgens Accounting. mail.
In dergelijke gevallen wordt de return on investment gebruikt om in te schatten hoeveel rendement een investering op kan leveren. Op basis van deze uitkomst kan besloten worden of de investering de moeite waard is. De return on investment is een duidelijk manier om te berekenen wat de opbrengst zal zijn in het geval alle kosten inzichtelijk zijn.
lening
Return on Investment ROI.
Return on investment isn't' necessarily the same as profit. ROI deals with the money you invest in the company and the return you realize on that money based on the net profit of the business. Profit, on the other hand, measures the performance of the business.
plankdragers
Return on investment Wikipedia.
De Engelse term return on investment geeft het rendement op de investering aan. Indien de investering een verlies oplevert dan is de return on investment een negatief getal. Een alternatieve omschrijving is Rate of Return. van een geheel bedrijf kan men berekenen door de nettowinst te delen door de boekwaarde van de totale activa.
de wit makelaardij
Return On Investment ROI.
Given that ROI does not inherently account for the amount of time during which the investment in question is taking place, this metric can often be used in conjunction with Rate of Return, which necessarily pertains to a specified period of time, unlike ROI.
droog nat stofzuiger
return on investment Nederlandse vertaling bab.la Engels-Nederlands woordenboek.
Om nu klakkeloos in de richtlijn op te nemen dat er een reasonable return on investment gemaakt mag worden, lijkt mij levensgevaarlijk. English There must be a reasonable return on investment for industry, but the emphasis must be on the public interest, the development of affordable drugs.
Praktijkmanagement
Wat is return on investment? Marketingtermen.nl.
Ook wel: ROI of return on advertising spend ROAS. Return on investment ROI geeft de verhouding tussen opbrengsten en investeringen aan. Meestal drukt men dit uit in een percentage. Een bedrijf dat voor een bepaalde activiteit 1500 euro heeft uitgetrokken en er 3000 euro mee heeft verdiend, heeft dan een ROI van 200%.
What Is a Good Return on Your Investments? closeicon.
What's' a Good Rate of Return? When it comes to answering the question, What" is a good" rate of return on your investments, I find myself frequently reiterating the truism that past performance is no guarantee of future results, and that even the best-structured portfolio or investment plan can result in permanent capital losses.
Return on investment Wikipedia.
Rate of return RoR, also known as rate of profit or sometimes just return, is the ratio of money gained or lost whether realized or unrealized on an investment relative to the amount of money invested. Return on assets RoA.
Return on investment 4 definities Encyclo.
Gevonden op http//www.financielebegrippen.com/return-on-investment.: Return on investment. De Engelse term return on investment geeft het rendement op de investering aan. Indien de investering een verlies oplevert dan is de return on investment een negatief getal. Een alternatieve omschrijving is Rate of Return.

Contacteer ons

Resultaten voor return of investment