social return aanbesteding
Social Return: voorsprong op de arbeidsmarkt.
Toch is social return maatwerk en daardoor wordt per aanbesteding gekeken naar een proportionele en kwalitatieve gunning of eis. GreenFox Social Return werkt in diverse steden door heel Nederland en kan voor u in overleg treden met de social return afdeling van de betreffende stad om passende werkzaamheden te selecteren.
Aanbesteden en social return MKB-Nederland.
Bedrijven worden geconfronteerd met een wildgroei aan eisen die buiten het aanbesteding liggen die door opdrachtgevers worden gevraagd. Ook de eisen op het gebied van social return het aannemen van personen met een afstand tot arbeidsmarkt als voorwaarde voor een opdracht leiden vaak tot problemen.
gamma plankdragers
Social return PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden.
Dossier social return: Vereniging Nederlandse Gemeenten. Deel deze pagina.: Volg ons op.: Privacy, Toegankelijkheid, Cookies Disclaimer. Nieuw op PIANOo.nl. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Duurzaam inkopen. Internationale sociale voorwaarden. Aan de slag. Aan de slag. Aan de slag. Aan de slag. MVI in het inkoopproces. Van voorschrijven naar uitnodigen. Automatisering en telecommunicatie. Grond, weg en waterbouw. Kantoorfaciliteiten en diensten. Duurzame inkoop van catering en planten en duurzaam groenbeheer. Aan de slag. Aan de slag. Aan de slag. Aan de slag. Kansrijke thema's' Sociaal Domein. Kansrijke thema's' Diensten. Kansrijke thema's' Werken. Mededeling EC: Precommerciƫle inkoop. Zelfscan Innovatiegericht Inkopen. Zelfscan Pre-commercieel inkopen. Aan de slag. Aan de slag. Publiek Private Samenwerking PPS. Aan de slag. Handboek DBFMO bij scholen. Aan de slag. Checklist inkoop in het sociale domein. Communiceren met de markt. Aan de slag. Green Deal 2.0. Inkopen van ICT. Open source software. Betaalautomaten en afrekensystemen. Incassobureaus en deurwaarders. Lesmateriaal voortgezet onderwijs. Maaisel en groenafval. Aan de slag. Printers en copiers. Inkopen printers copiers. Trends en ontwikkelingen. Fase 0 Organisatie. Prestatie-inkoop/Best Value Procurement. Fase 1 Voorbereiden. Afzonderlijke operationele eenheid. Ramen van een opdracht. Economische afwegingen bij aanbesteding.
tekstschrijver
Social Return bij aanbesteding Aanbestedingsadvocaat.
Veel aanbesteders verplichten de winnaar van een aanbesteding een bepaald percentage van de opdrachtsom te besteden aan de inzet van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de uitvoering van de opdracht. Dit fenomeen staat bekend als Social Return on Investment SROI of Social Return.
ABS
Rijksoverheid zet Social Return in bij aanbestedingen Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl.
U bevindt zich hier: Home Actueel Nieuws Rijksoverheid zet Social Return in bij aanbestedingen. Zoek binnen Rijksoverheid.nl Zoek. Rijksoverheid zet Social Return in bij aanbestedingen. Nieuwsbericht 29-04-2011 1622.: De rijksoverheid neemt met ingang van 1 juli 2011 bij inkopen en aanbestedingen social return als contractvoorwaarde op.
jerrycans
Social return bij aanbesteden Europa decentraal.
Social return wordt al door diverse overheidslagen toegepast. Het Rijk streeft, volgens dit kabinetstandpunt uit 2012, naar 5% social return per aanbesteding. Het gaat daarbij alleen om aanbestedingen voor diensten bijvoorbeeld catering en schoonmaakwerk en werken bijvoorbeeld het aanleggen van een weg of de onderhoud van een gebouw.
Social Return AanbestedingsCafe.
Social return is een voorwaarde, opgenomen in een aanbesteding, ter bevordering van de re-integratie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Bij de rijksoverheid wordt dit toegepast boven een drempelbedrag van 250.000, en een opdrachttermijn van 6 maanden.
Praktijkvoorbeelden Social return PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden.
We hebben het beleid overgenomen in onze aanbesteding. Oftewel: we stellen dat vijf procent van de loonsom besteed moet worden aan het inzetten van mensen uit de socialreturndoelgroep. Zo hebben we het in de aanbesteding gezet" november 2012. Social return in onderhoudscontracten.
Visie: social return PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden.
Advies 290 op commissievanaanbestedingsexperts.nl. Hoe kunt u social return vormgeven in een aanbesteding? Social return kan in de aanbesteding worden meegenomen als minimumeis in de opdrachtspecificatie. Bijvoorbeeld een percentage van de loonsom van de overeenkomst, een percentage van de aanneemsom of een aantal arbeidsuren.

Contacteer ons

Resultaten voor social return aanbesteding