social return aanbesteding
Social Return: voorsprong op de arbeidsmarkt.
Toch is social return maatwerk en daardoor wordt per aanbesteding gekeken naar een proportionele en kwalitatieve gunning of eis. GreenFox Social Return werkt in diverse steden door heel Nederland en kan voor u in overleg treden met de social return afdeling van de betreffende stad om passende werkzaamheden te selecteren.
Wat is Social Return?
De opdrachtgever, één van de regiogemeenten Midden-Limburg, schrijft een opdracht uit, via een Europese aanbesteding. Daartoe schrijft de gemeente een bestek en een programma van eisen, met daarin de specifieke voorwaarden voor de opdracht. In het bestek worden naast de reguliere eisen en wensen prijs, kwaliteit en duurzaamheid Social Return als verplichting gesteld.
buiten
Social return PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden.
Dossier social return: Vereniging Nederlandse Gemeenten. Deel deze pagina.: Volg ons op.: Nieuw op PIANOo.nl. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Duurzaam inkopen. Internationale sociale voorwaarden. Aan de slag. Aan de slag. Aan de slag. Aan de slag. MVI in het inkoopproces. Van voorschrijven naar uitnodigen. Automatisering en telecommunicatie. Grond, weg en waterbouw. Kantoorfaciliteiten en diensten. Aan de slag. Aan de slag. Aan de slag. Aan de slag. Kansrijke thema's' Sociaal Domein. Kansrijke thema's' Diensten. Kansrijke thema's' Werken. Zelfscan Innovatiegericht Inkopen. Zelfscan Pre-commercieel inkopen. Aan de slag. Aan de slag. Publiek Private Samenwerking PPS. Aan de slag. Aan de slag. Checklist inkoop in het sociale domein. Communiceren met de markt. Aan de slag. Green Deal 2.0. Inkopen van ICT. Open source software. Inkopen van leermiddelen. Betaalautomaten en afrekensystemen. Incassobureaus en deurwaarders. Maaisel en groenafval. Aan de slag. Printers en copiers. Inkopen printers copiers. Trends en ontwikkelingen. Fase 0 Organisatie. Prestatie-inkoop/Best Value Procurement. Fase 1 Voorbereiden. Afzonderlijke operationele eenheid. Ramen van een opdracht. Economische afwegingen bij aanbesteding.
haarklinieken
Social return bij aanbesteden Europa decentraal.
Social return wordt al door diverse overheidslagen toegepast. Het Rijk streeft, volgens dit kabinetsstandpunt uit 2012, naar 5% social return per aanbesteding. Het gaat daarbij alleen om aanbestedingen voor diensten bijvoorbeeld catering en schoonmaakwerk en werken bijvoorbeeld het aanleggen van een weg of de onderhoud van een gebouw.
carian kassa
SROI Aanbesteding.
Jaarlijks wordt op deze manier voor 60 miljard aan producten en diensten ingekocht door de overheid. De overheid neemt sinds 2011 bij een aanbesteding SROI Social Return On Investment als voorwaarde op. Deze verplichting dient door de opdrachtgever of onderaannemer ingevuld te worden beide zijn verantwoordelijk.
salontafel
Social Return bij aanbesteding Aanbestedingsadvocaat.
Veel aanbesteders verplichten de winnaar van een aanbesteding een bepaald percentage van de opdrachtsom te besteden aan de inzet van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de uitvoering van de opdracht. Dit fenomeen staat bekend als Social Return on Investment SROI of Social Return.
Social Return AanbestedingsCafe.
Social return is een voorwaarde, opgenomen in een aanbesteding, ter bevordering van de re-integratie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Bij de rijksoverheid wordt dit toegepast boven een drempelbedrag van 250.000, en een opdrachttermijn van 6 maanden.
Visie: social return PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden.
Advies 290 op commissievanaanbestedingsexperts.nl. Hoe kunt u social return vormgeven in een aanbesteding? Social return kan in de aanbesteding worden meegenomen als minimumeis in de opdrachtspecificatie. Bijvoorbeeld een percentage van de loonsom van de overeenkomst, een percentage van de aanneemsom of een aantal arbeidsuren.
Participatiewet en social return bij aanbestedingen PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden.
Gemeenten moeten bij aanbestedingen, in het kader van de proportionaliteitstoets, goed afwegen of de opdrachtnemer bovenop de wettelijke quotumverplichting vanuit de participatiewet in staat is om ook aan de social returnverplichtingen te voldoen die worden gesteld binnen de context van een aanbesteding. Naar: Social return toegelicht.

Contacteer ons

Meer resultaten voor social return aanbesteding