overheid aanbestedingen
Voor welke aanbestedingen geldt het?
Waarom social return? Het doel van social return is ervoor te zorgen dat een investering door een gemeente of landelijke overheid, naast het gewone rendement ook een concrete sociale winst return oplevert. Hierbij ligt het accent op creëren van werkgelegenheid van mensen die een uitkering ontvangen of mensen met een andere afstand tot de arbeidsmarkt. Wie valt er onder social return? De doelgroep social return, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, omvat ruim 13, miljoen mensen! Een gigantische groep waar mensen zoals jij en ik onder kunnen vallen. Iedereen die langer dan 3 maanden buiten het reguliere arbeidsproces valt, behoort tot de doelgroep voor social return. Deze mensen kunnen om verschillende reden kort thuis komen te zitten. Bijvoorbeeld door faillissement van de werkgever, het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst vanwege economische redenen, een sabbatical, tijdelijk mantelzorger voor een familielid, privé-omstandigheden, geen passende hoge opleiding, etc. U kunt zich voorstellen dat daar een veelvoud aan kwaliteiten bij zit. Wat ze delen is dat ze allemaal zeer gemotiveerd zijn om weer aan de gang te gaan! Wij geloven daarom dat iedereen een voorsprong heeft en we helpen u graag om de geschikte medewerker te vinden. Kan social return worden uitbesteed?
Aanbestedingen van de Rijksoverheid Zakendoen met het Rijk Rijksoverheid.nl.
U vindt ook deze aanbestedingen in de Rijksaanbestedingskalender. Nationale procedures voor aanbestedingen. Ligt de waarde van de opdracht onder de Europese drempelwaarden, dan zijn Europese procedures niet verplicht. Op PIANOo.nl staan de nationale procedures voor aanbesteden die het Rijk dan kan volgen.
aanbesteding schoonmaak
Is het overdreven om te stellen dat de overheid blind is voor de nadelen van aanbesteden? De Volkskrant. Deel dit artikel. Loading.
Rijk, provincies en gemeenten kopen busvervoer en regionaal treinvervoer en thuishulp en bruggen, en pak m beet bomensnoeiopdrachten in via aanbestedingen. De overheid formuleert de opdracht en maakt die openbaar; organisaties beschrijven hun aanpak en noemen hun prijs; de overheid kiest de goedkoopste aanbieder, of, wat gebruikelijker is, de economisch meest voordelige inschrijving.
Duurzaam aanbesteden Europa decentraal.
Het gaat alleen om aanbestedingen voor diensten bijvoorbeeld catering en schoonmaakwerk en werken bijvoorbeeld het aanleggen van een weg of de onderhoud van een gebouw. Ook steeds meer decentrale overheden passen een social return eis toe bij aanbestedingen. MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP? Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp?
Vragen over: meedoen aan overheidsaanbestedingen Redactie BV Rendement.
De ondernemer die een voet tussen de deur weet te krijgen bij de overheid kan daar dus een behoorlijke boterham mee binnenhalen. Alleen: dan moeten zij in veel gevallen wel de aanbestedingsprocedure overleven. 22 november 2019 Door redactie. Om te voorkomen dat opdrachten via-via of door handjeklap bij bevriende ondernemers terechtkomen, lopen overheidsopdrachten in principe via aanbestedingen.
Opleiding Aanbestedingen en inkopen HAN.nl.
Denise Baecklant, docent inkoopmanagement bij de overheid. Denise is als landelijke accountmanager inkoop verbonden aan de Faciliteit Landelijke inkoop Brandweer, onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid. Deze faciliteit ondersteunt de veiligheidsregio's' bij het professionaliseren van hun inkoopfuncties door het ontwikkelen van portfoliomanagement. Daarnaast ondersteunt de faciliteit interregionale en landelijke aanbestedingen.
Inkoopvolume overheid bedroeg in 2015 733, miljard Cinfield.
Het is namelijk nog onbekend of de kwaliteit van het resultaat van de aanbestedingen toeneemt. Ervaren aanbestedende diensten een betere uitvoering van de aanbestede opdracht? Wordt er voor beide partijen waarde gecreëerd? De herziene Aanbestedingswet is gebaseerd op de nieuwe Europese aanbestedingsregels. Die hebben als doel de administratieve lasten te verminderen en het MKB betere kansen te bieden op overheidsopdrachten. Logischerwijs is dat niet direct gerelateerd aan het resultaat van een aanbesteding. Het is aan de aanbestedende diensten en de marktpartijen om een aanbesteding tot een geïnformeerd en waarde creërend contract te maken. Ik heb dus hooggespannen verwachtingen van het traject Beter Aanbesteden. Daar wordt de dialoog tussen overheid en markt verder vormgegeven, in de hoop dat het leidt tot een forse stijging van het aantal marktconsultaties.
Cookies op de Volkskrant.
Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren. Cookies van onszelf en van derden kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen en artikelen aan te bevelen op volkskrant.nl die aansluiten op uw interesses.
Aanbestedingsplicht PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden.
Verder zijn administratieve voorschriften bij aanbestedingen opgenomen zoals voorschriften voor het elektronische systeem van aanbesteden TenderNed en het beperken van administratieve lasten. Het gebruik van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 ARW 2016 wordt verplicht gesteld voor het aanbesteden van werken onder de Europese drempelbedragen.
Eerste hulp bij aanbesteden Trias Politica.
Toch hebben veel bedrijven moeite om zaken te doen met de overheid omdat het al snel uitdraait op een Europese aanbestedingsprocedure. Wie onbekend is met de regels, ziet al snel op tegen het traject van inschrijven op aanbestedingen. Aanbestedingen hebben namelijk een slechte naam.
Nieuw horecaplatform voor aanbestedingen bij overheid.
Reden genoeg om serieus naar te mogelijkheden bij aanbestedingen te kijken.TenderXL zegt ook rechtstreeks zaken te kunnen doen met de overheid. Het platform combineert daarbij relevante informatie over concurrenten met een overzicht van toekomstige aanbestedingen: overheidsopdrachten die nog moeten worden voorbereid en waar bedrijven dus nog invloed op hebben.

Contacteer ons

Resultaten voor overheid aanbestedingen