fonds
Het VERON Fonds.
De VERON winkel. U bevindt zich hier: Home / Vereniging / VERON Fonds. Het VERON Fonds schenkt bijzondere aandacht aan de problemen van bijzondere groepen radioamateurs en steunt diverse evenementen voor deze mensen. De doelstellingen van het VERON Fonds, zijn o.a.
mkb of mkb
Yvoor Fonds: beurzen voor studeren in het buitenland Alumni Universiteit Utrecht.
Draag bij aan een bestaand Fonds op Naam. Subsidies voor studenten. Subsidies voor alumni. UU.nl / Organisatie / Alumni / Utrechts Universiteitsfonds / Subsidies voor studenten / Yvoor Fonds: beurzen voor studeren in het buitenland. Yvoor Fonds: beurzen voor studeren in het buitenland.
fondsen
Buitenlandateliers Mondriaan Fonds.
Een bijdrage voor een verblijf in een van de buitenlandateliers kan vanaf twee maanden voor de deadline, via het digitale aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds worden aangevraagd. Hier kunt u een digitaal aanvraagformulier invullen en versturen met in de onderstaande checklist gevraagde bijlagen.
foute
Fonds Sluyterman van Loo Stimuleringsfonds ouderenprojecten.
Fonds Sluyterman van Loo was mij beslist niet onbekend toen ik eind 2015 toetrad als lid van het College van Regenten. Integendeel, van de fondsen die zijn aangesloten bij de Vereniging van Fondsen in Nederland FIN, was dit voor mij altijd een van de voorbeeldfondsen.
foute
EFMB Europees Fonds voor Meest Behoeftigen Subsidie en regeling Uitvoering van Beleid.
Over Europees Fonds voor Meest Behoeftigen. Onderzoek en Evaluatie EFMB. Het Europees Sociaal Fonds voor Meest Behoeftigen EFMB versterkt de sociale samenhang door te trachten armoede onder de meest behoeftigen terug te dringen en bij te dragen aan de sociale inclusie van deze groep.
foute
NVVE-fonds.
Zo wordt de leerstoel Kwaliteit van de laatste levensfase en van sterven'aan' de Universiteit van Amsterdam, AMC bekostigd vanuit het NVVE-fonds. Tijdens de ALV op 2 juni 2018 is het Fonds officieel gelanceerd. Wilt u een aanvraag doen bij het Fonds?
foute
Goed idee? Fonds Samenlevingsinitiatieven! Sociaalplein Leusden.
Wist u dat het Audercafé, Stichting Break Away Day, de Speelotheek, de groene speeltuin in Berkelwijk, Buurkracht Alandsbeek, de binnentuin van appartementencomplex De Tolgaarde en Ouderen in Beweging allemaal initiatieven zijn die een bijdrage uit het Fonds Samenlevingsinitiatieven hebben ontvangen?
foute
Fonds verstandelijk gehandicapten wordt HandicapNL HandicapNL.
Fonds verstandelijk gehandicapten bundelt krachten met Revalidatiefonds. Home Fonds verstandelijk gehandicapten wordt HandicapNL. Fonds verstandelijk gehandicapten en Revalidatiefonds bundelen sinds april 2018 hun krachten. Onder de vlag van HandicapNL vechten ze samen verder voor een samenleving waarin mensen uit deze groepen net als iedereen gelijke kansen en rechten heeft.
beleggen beginners
Amsterdams Fonds voor de Kunst.
Prins Claus Fonds. Ymere Kunst in de Openbare Ruimte. Meer informatie over het fonds. Publicaties en verslagen. Integriteit en verantwoording. Privacy statement disclaimer. Raad van Toezicht. Adviseurs Eenmalige subsidies Innovatie. investeert in kunst die het leven in de hele stad verrijkt.
seo mkb
Fonds Collectieve Kennis-Civiele Techniek en het belang voor CROW CROW.
Het fonds wordt jaarlijks gevuld met circa twee miljoen euro middels vrijwillige afdrachten van overheden en andere opdrachtgevers. Deze afdrachten zijn geregeld via de RAW-systematiek / CROW ProContract-systematiek als onderdeel van de contractteksten en worden volledig besteed aan de doelstelling van het fonds: het ontwikkelen van collectieve en praktisch toepasbare kennis voor het brede werkveld van het fonds.
kngf fysiotherapie

Contacteer ons

Op zoek naar fonds?